Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

Monats- und Sommerbeginn

Heute ist der Erste Juni: Monats- und Sommeranfang.
Ich wünsche Euch allen eine  wunderschöne Sommerzeit!
Dimitra Dania

Φίλοι μου,
Σήμερα είναι πρώτη Ιουνίου, σας εύχομαι καλό Μήνα!
Δήμητρα Δανιά


Δεν υπάρχουν σχόλια: