Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

Δωρεάν οι σπουδές στη ΓερμανίαΔωρεάν οι σπουδές στη Γερμανία
Όταν σπούδαζα στη Γερμανία, οι σπουδές ήταν δωρεάν. Εγώ δεν πλήρωσα τίποτα στο γερμανικό πανεπιστήμιο και απόλαυσα ύψιστο επίπεδο σπουδών.
Αργότερα εισήγαγαν δίδακτρα, όπως στο αγγλοαμερικανικό σύστημα, αλλά μετά από λίγα χρόνια ένα-ένα τα κρατίδια αποφάσισαν να τα καταργήσουν. Έτσι λοιπόν σήμερα είναι και πάλι δωρεάν η εκπαίδευση στη Γερμανία.
Βλέπε σχετικά: http://www.lifo.gr/now/world/54409.
Για να σπουδάσει όμως κάποιος σε γερμανικό πανεπιστήμιο, πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή να έχει περάσει τις πανελλαδικές εξετάσεις στην Ελλάδα για τις βασικές σπουδές.
Πολλοί Έλληνες προτιμούν μεταπτυχιακές σπουδές στις γερμανόφωνες χώρες.  
Σύμφωνα με το ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ υπάρχουν τα εξής επίπεδα: Α1, Α2, Β1, Β2, C1 και C2.

Επίπεδο Α1
Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας
Επίπεδο Α2
Βασική γνώση της ξένης γλώσσας
Επίπεδο Β1
Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας
Επίπεδο Β2
Καλή γνώση της ξένης γλώσσας
Επίπεδο C1
Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας
Επίπεδο C2
Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας

Εξυπακούεται ότι στο C2 υποκλίνονται οι πάντες. Ανοίγουν όλες οι πόρτες των Πανεπιστημίων, των επιχειρήσεων, της ζωής …
Ορισμένα πανεπιστήμια δέχονται υποψηφίους με το C1. Τα περισσότερα όμως ζητούν έναν άλλο τύπο εξετάσεων: Το Test DaF (Deutsch als Fremdsprache = τα Γερμανικά ως ξένη γλώσσα). Αυτές τις εξετάσεις τις διοργανώνει ο φορέας χορήγησης υποτροφιών DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) που σημαίνει Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών.
Για να περάσει κάποιος αυτές τις εξετάσεις πρέπει να έχει τις γνώσεις του C1.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην κυρία Δήμητρα Δανιά, Σπάρτης 4, Πλατεία Αμερικής. Τηλ. 2108663360, 6973238240. www.dania.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: